Historik

Köpings GK 1963 - 2015

• Klubben bildades den 18 juni 1963. Det första mötet hölls 18 juni på
Stadshotellet i Köping och till mötet kom 62 personer som beslöt att bilda en
golfklubb med namnet Korslöts GK och möte utsåg en interimsstyrelse.
Industrifolk utlovade vid mötet ekonomiskt stöd till byggnationen av banan.
Vid ett möte den 16 september 1963 antogs stadgar för klubben och beslöts
att starta byggnationen av 6 hål. Vidare så inbjöds till medlemsteckning och 33
personer tecknade medlemskap.

• 13 november 1963 startades byggnationen av nya banan och under arbetets
gång beslutades att man skulle bygga 9 hål.

• 1964 registrerades klubben hos Svenska Golfförbundet och klubben fick nr.80.
Vid den tidpunkten fanns det cirka 16.000 golfspelare i landet.

• 1965 på sommaren var de första 9 hålen klara för spel. Den gamla
kvarnstugan användes som klubbhus fram till 1971 då mangårdsbyggnaden
blev nytt klubbhus.

• 1972 byggdes banan ut till 12 hål, som togs i spel under hösten.

• 1982 beslutades på klubbens årsmöte att vi skulle bygga ut banan till 18 hål
och man anslog 850 tkr för banprojektet.

• 1985 fick vi 18 hål och den 8 juni genomfördes en invigningstävling på den
nya 18-hålsbana och samtidigt anordnades en jubileumsfest på kvällen med
anledning av att det var 20 år sedan banan öppnades för spel hösten 1965.

• I slutet av 1980-talet byggdes ett nytt klubbhus med restaurang och kiosk. Det
nya klubbhuset, som ritades av vår egen medlem Börje Ryström, invigdes
1989. I klubbhuset finns idag även Reception och golfshop samt på
övervåningen konferenslokal och klubbens kansli. Samtidigt uppfördes en
byggnad med omklädningsrum och ett trevligt klubbrum.

• 1995 ändrades namnet till Köpings Golfklubb

• 2002 köpte klubben Volvos sportstuga och samtidigt byggdes två nya stugor i
nära anslutning till Korslötstugan. Vi har nu fyra stugor med totalt 20 bäddar
att hyra ut till gäster som besöker klubben.

• 2003 fastställdes den miljöpolicy (enligt ISO 14001), som också gav klubben
kommunens miljöpris på 10.000 kronor.

• 2007 tilldelades klubben Svenska Golfförbundets miljödiplom.

• 2013 Köpings Golfklubb 50 år. Under jubileumsåret genomfördes en rad
aktiviteter för att fira att klubben fyllde 50 år, bl. a. distribuerades vår
Jubileumstidning till hushållen i Västra Mälardalen och den 17 augusti
genomförde vi en jubileumstävling och efter tävlingen arrangerades en
uppskattad jubileumsfest med 147 gäster på Best Western Hotel Scheele.

• 2014 startade klubbens banutvecklingsprojekt. Banan byggs om i två etapper
2014 och 2015. Samtliga greener byggs om till USGA-standard. Projektet ska
vara helt genomfört till säsongstart 2016. Den totala investeringen uppgår till
5 mkr, exkl. moms. Utöver den totala investeringen tillkommer arbetsinsatser
av klubbens personal samt ett omfattande ideellt arbete av våra medlemmar.

2015-04-27
Anders Montelius


© 2022 Köpings Golfklubb - Korslöt 1 - 731 94 Köping - E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 0221-810 90 - Tryckval: 1. Reception, bokningar mm - 2. Kansli, ekonomi och medlemsfrågor - 3. Klubbchef - 4. Restaurang - 5. Banchef

Web: Reklamhuset RINK