Pegga upp på vår ”nya” bana

Efter omfattande ombyggnation av banan under 2014 och 2015 har vi nu öppnat vår ”nya” 18 hålsbanan med tees, greener, fairways och bunkrar i absolut toppklass. Den nya banan är designad av banarkitekt Johan Benestam. Alla greenområden är ombyggda och grästee finns nu på samtliga hål. Även banans layout har ändrats på några hål för att få en mera spännande bana. Valstaån skär igenom flera av banans hål och både ån och vackra dammar ger skönhet och spännande spel. Vårt nya hål 9 med Valstaån i spel utmed hela hålet är en spännande utmaning oavsett vilken spelnivå du har.

Vi har även infört Hektometersystemet som ger dig som spelare flera valmöjligheter vid val av tee.

Läs mer