Smygöppning av rangen!

Hej kära golfvänner! Säsongen 2019 närmar sig med stormsteg.

På söndag 24/2 smygöppnade vi rangen. Kaffe, bulle och korv fanns till försäljning och det var drag hela dagen.

Eftersom vårvädret verkar hålla i sig så håller vi öppet t o m torsdag 28/2
(och kommer förhoppningsvis fortsätta hålla öppet när vädret tillåter).

Passa på och fyll på era rangekort på kansliet som har öppet må-to 9-14.

Välkomna!

KALLELSE Ordinarie vårårsmöte 2019

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2019 klockan 10.00 på Volvogården, Köping. Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar i form av Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för 2019 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 2 mars 2019 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 27 februari 2019.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Val av

  a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

  c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

  e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

  f. ombud till GDF-möte.

  g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  a. Förslag att bilda driftbolag för restaurangen

  b. Information om styrelse för restaurangens driftbolag

  c. Förslag till ändring av stadgarna; Tillägg till §21, punkt 8h ”Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma”

  d. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma.

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 13. Övriga frågor.

  a. Presentation av ny klubbchef och kökschef

  b. Information från Stefan Jansson, SGF

  c. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Nybörjarkurser i vår och sommar

Nu har vår Pro Michael Ramquist presenterat datum för årets nybörjarkurser. Är du själv sugen på att börja spela, eller känner du någon som borde det, så är detta ett ypperligt tillfälle.

För det förmånliga priset 2.900 kr (seniorer) får du förutom att delta i kursen även medlemskap för 2019 (bara det kostar normalt 4950 kr) och därmed spela hur mycket du vill på vår fantastiskt fina bana. 

Du hittar all information här!

Seniorgolfarnas höstmöte 181017

Som mötesordf. valdes Kurt Öhman.
Till att föra minnesanteckningar valdes Bo Westling

Västmanlandsserien 2018

H60-laget lyckades, knappt men klart, bärga segern i årets Västmanlandsserie, vilket är en enastående uppryckning i jämförelse med tidigare år.
H70-laget slutade på 9:e plats

Mellansvenska Veteranserien, matchspel 2018

H65-laget i div. 3 norra slutade 5:a.
H65-laget i div. 3 östra vann sin serie och flyttas därmed nästa år åter upp till div. 2
H75-laget i div 3 mitt slutade 3:a.
H75-laget i div 3 norra slutade delad 2:a.

Inför säsongen 2019 är situationen följande vad gäller lagledare:
Västmanlandsserien H60 (vakant)
Västmanlandsserien H70, Leif Gimberger

Matchspel
H65 div. 2 östra, Jan Lundin
H65 div. 3 norra, (vakant)
H75 div. 3 mitt, Jan Erik Hedman
H75 div. 3 norra Sven Andersson
Vakanserna måste fyllas senast vid upptaktsmötet våren 2019.

Seniorgolfen 2018

Har omfattat 18 omg. varav de10 bästa resultaten för var och en har räknats.

Slutställning:
1 Leif Gimberger
2 Hans Tellebo
3 Jan Lundin
4 Tuomo Peri
5 Anders Werner
6 Staffan Norgren
6 Kurt Öhman
8 Tomas Sandberg
9 Björn Björkstrand
10 Leif Morberg
10 Bo Westling
12 Leif Edvardsson

SPF-golfen

Kommer nästa år att på ett eller annat sätt inlemmas i klubbens ordinarie tävlingsverksamhet. Hur detts skall ske rent tekniskt är ännu inte beslutat.
Speldag kommer som tidigare att vara måndag men med önskad starttid kl. 09.00.

Sparbanken Cup

Vid utvärdering av årets turnering framkom inga klagomål. Tyvärr var dock deltagandet i år klart lägre än tidigare. Hur upplägget kommer att bli 2019 beslutas på vårupptakten.
Slutsegrare i årets Sparbanken Cup blev Jan Lundin som i en jämn final besegrade Jan Erik Eriksson med 1/0.

Resekommittén

Informerade om att intresset för gemensamma resor verkar vara svalt. Vid höstens resa till Nora medföljde exempelvis bara 14 spelare. Om nya intressanta förslag inkommer så lovar kommittén att med kort varsel återuppta arbetet.

Önskemål om Vintergolf!

Togs upp under övriga frågor. Därvid beslutades att Seniorkommittén ska lämna in en motion till styrelsen, med begäran om att det skall vara möjligt att spela ”vintergolf” på banan när ordinarie säsong är över. Därmed menas spel på vintergreener och ev. från mobila egna mattor, allt för att minimera slitaget på banan.

I samband med mötet avåts smörgåstårta samt därefter kaffe med Princessbakelse.

Minnesanteckningar förda av

Bosse Westling

Golfresa till Australien

I samarbete med Golf Plaisir arrangerar vår Pro Michael Ramquist en golfresa till Australien den 15-30 januari 2019.

Presentation av resan:

Följ med till Australien och spela fantastiska banor i underbar natur. Vi flyger med Emirates via Dubai för att sedan ha direktflyg till Brisbane. Under resan har vi hyrbilar så att det är enkelt att utforska de sevärdheter runt Guldkusten som man önskar se.

Resan startar med tre nätter och tre dagar golf i Kooralbyn Valley Resort, som är en liten pärla 1 timma in i landet ifrån Guldkusten, denna Resort är dessutom utnämnd till Golfresort nr 1 i Australien. En naturupplevelse utöver det vanliga med en otroligt vacker natur och hundratals kangeroos runtomkring på golfbanan.

Resan fortsätter sedan ut mot Guldkusten och Surfers Paradise som erbjuder det mesta av det bästa. Vi bor 9 nätter på Mercure Hotel som ligger intill Palm Medows golfbana och därifrån finns en av väldens finaste stränder och 20 golfbanor inom lika många minuter. Vi har fem dagar golf i vårt golfpaket på kusten med spel på banor som Palm Medows, Lakelands, The Glades.

Det finns även gott om tid under vår vistelse på kusten att njuta och se annat än golfbanorna.

Pris per person är 35.900 kr 

Läs mera i PDF-filen som du hittar här!