Nyheter Köpings Golfklubb

Klicka i menyn här bredvid för att läsa nyheter från Köpings golfklubb, uppdelat i nyheter för medlemmar, rörande banan, tävlingar etc.

Vårårsmötet 9 mars 2019

Årsmötet blev en trevlig tillställning med stor medlemsnärvaro på Volvogården. 

Flera viktiga punkter behandlades men det viktiga beslutet om att starta restaurang i egen regi beslutades enhälligt.
Protokollet från mötet kommer finnas på hemsidan inom kort.

Vår nya Klubbchef Emil Madsen och vår Restaurangchef Kicki Langkeit presenterade sig.

Mötet avtackade Styrelseledamöterna Gunilla Karlsson och Eva Andersson samt Valberedare Anders Montelius och Gunnar Larsson med blommor och applåder.

Stefan Jansson vår klubbutvecklare från Golfförbundet besökte oss för att tilldela Köpings GK diplom för att vi fullföljt Golfförbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50. Vi är den första klubben i Västmanland som kvalificerat oss till denna utmärkelse.
Stolta arbetar vi vidare med detta inkluderat med klubbens Vision 2023.

Årets Ambassadör Lena With och Årets Golfkompis Tyra Kahn hyllades med rungande applåder, presenter och blommor.
Det blev en vacker och känslosam stund för oss alla som var med på mötet.

 

Glädjande fick vi 17 personer som anmäler sig att vara golffaddrar till nya golfare.

Årets Golfkompis Tyra Kahn sålde flertalet Sverigelotter till förmån för juniorernas verksamhet.

Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta som arrangerades av många engagerade medlemmar.

Varmt tack till allas medverkan!

Styrelsen/ Berit Ryding 

Smygöppning av rangen!

Hej kära golfvänner! Säsongen 2019 närmar sig med stormsteg.

På söndag 24/2 smygöppnade vi rangen. Kaffe, bulle och korv fanns till försäljning och det var drag hela dagen.

Eftersom vårvädret verkar hålla i sig så håller vi öppet t o m torsdag 28/2
(och kommer förhoppningsvis fortsätta hålla öppet när vädret tillåter).

Passa på och fyll på era rangekort på kansliet som har öppet må-to 9-14.

Välkomna!

KALLELSE Ordinarie vårårsmöte 2019

Medlemmarna i Köpings Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2019 klockan 10.00 på Volvogården, Köping. Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista.

Årsmöteshandlingar i form av Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för 2019 med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns fr.o.m. den 2 mars 2019 tillgängliga på klubbens hemsida www.kopingsgk.nu, klubbens kansli och kan även hämtas i butiken Hälsokraft, Stora gatan 7, Köping.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Om du har motion att behandla på årsmötet ska den skickas till styrelsen senast den 27 februari 2019.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Val av

  a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

  c. 2 till 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

  e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

  f. ombud till GDF-möte.

  g. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfklubb AB:s årsstämma

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  a. Förslag att bilda driftbolag för restaurangen

  b. Information om styrelse för restaurangens driftbolag

  c. Förslag till ändring av stadgarna; Tillägg till §21, punkt 8h ”Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma”

  d. Val av två representanter att företräda medlemmarna vid Köpings Golfrestaurang AB:s årsstämma.

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 13. Övriga frågor.

  a. Presentation av ny klubbchef och kökschef

  b. Information från Stefan Jansson, SGF

  c. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

kommittémöte 21/2

Välkomna på kommittémöte den 21/2 kl:18-20 på klubben! 

Föranmäl dig till kansliet, tack!

Nybörjarkurser i vår och sommar

Nu har vår Pro Michael Ramquist presenterat datum för årets nybörjarkurser. Är du själv sugen på att börja spela, eller känner du någon som borde det, så är detta ett ypperligt tillfälle.

För det förmånliga priset 2.900 kr (seniorer) får du förutom att delta i kursen även medlemskap för 2019 (bara det kostar normalt 4950 kr) och därmed spela hur mycket du vill på vår fantastiskt fina bana. 

Du hittar all information här!