Vision 2018

Köpings GK är känd för sin goda ekonomi, sin fina bana och sin goda atomsfär där hela familjen, greenfeespelare och andra gäster alltid känner sig välkomna.

Verksamheten präglas av bra service, god kvalitet och att klubben bedriver sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Klubben arbetar ständigt med förbättringar för att tillvarata medlemmars, gästers och sponsorers intressen.

Banan har hög prioritet och minst 90 % av våra medlemmar och gästspelare ska anse att banan har hög kvalitet.

Våra stugor lockar många gästspelare tack vare vår fina natursköna bana, klubbens gemytliga atmosfär och klubbens centrala läge i Mälardalen. Stugorna och samarbetet med Golfrestaurangen gör våra golfpaket attraktiva.

Medlemsantalet är stabilt bra, bland annat därför vi erbjuder våra medlemmar anpassade medlemsformer utifrån hur mycket golf man spelar. ”Vi erbjuder golf till ett bra pris!” Genom samarbete med andra klubbar erbjuds våra medlemmar prisvärda möjligheter till greenfeespel.

Juniorverksamheten är omfattande genom vårt samarbete med skolan och andra idrottsklubbar på orten.

Golf är en idrott och genom ett väl varierat tävlingsutbud och utbyten med andra klubbar erbjuds medlemmarna möjlighet att tävla utifrån var och ens förutsättningar.

Sponsorerna upplever att deras ekonomiska stöd ger företaget ett mervärde i relation till kunder och anställda.

Genom samarbete med andra föreningar, kommunen och andra intressenter kan vi erbjuda våra medlemmar särskilt under vinterhalvåret andra friskvårds- och sociala aktiviteter.

Fastställd av styrelsen 2013-10-15