Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2021

Obegränsad spelrättighet

Kategori

Spelavgift

Medlemskap

Totalt

Senior från 27 år 4650 600 5250
Senior 22-26 år 2800 300 3100
Junior 12-21 år 1100 200 1300
Junior - 11 år 300 200 500
B-medlemskap utan spelrätt 5650 600 6250
       
Vardagsmedlemmar från 27 år 3700 600 4300
Spel vardagar före kl.15.00      
       

 

<script type="text/javascript" src="https://gitwidgets.golf.se/Widget/script.js"></script>
<script type="text/javascript">
GITWidget.addMemberApplication({ width: '400', guid: 'b15257cf-ae4e-4d34-84da-6cb0f6cd5611' });
</script>

Övriga medlemskap:

 • Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2 400 kr inkl 4 st spel.
  (Därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50 kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee).
 • Vilande medlem: 400 kr
 • Hyra av skåp: 400 kr/år
 • Elplats moped/elvagn: 500 kr

  Spelavgiften går till Köpings Golfklubb AB för bl.a. skötsel och underhåll
  av banan samt löner till anställda. (Beloppet är inkl.6% moms)

  Friskvårdavdrag kan göras på spelavgiften, önskar ni särskilt kvitto
  kontakta kansliet för utskrift.

Medlemsförmåner gäller för "fullvärdiga" medlemskap:

Greenfee -samarbeten


Lindesbergs Golfklubb
Greenfee 200 kr måndag - fredag.
(Gäller ej tävlingsgreenfee).


Arboga GK 
Fullvärdiga medlemmar erbjuds spel för 250 kr i greenfee alla dagar under perioden 1 maj - 30 september
Gäller även tävlingsgreenfee.
Juniorer betalar 100 kr i greenfee alla dagar, tävlingsgreenfee 0 kr

AVESTA GK
Fullvärdiga medlemmar betalar 150 kr på Avesta Gk. (Tävlingsgreenfee 200 kr)
Juniorer betalar 75 kr.
Gäller alla dagar och alla tider.

HAGGE GK
Fullvärdiga medlemmar har halv avgift på ordinarie greenfee.
Fritt spel för Juniorer.
Gäller alla dagar.

ENKÖPINGS GK
100 kr rabatt på ordinarie greenfee.
Gäller vardagar före kl. 16.00 och helger efter kl. 13.00.


Startpaket för nya golfare: Läs mera här!

Senior från 22 år: 3 995 kr
Junior   12-21 år: 2 495 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 29/2: 200 kr

Spelrätt: 9.000 kr.

Kontakta kansliet för mer information.

Aktivitetsavgift: 300 kr

Avgiften debiteras samtliga aktiva medlemmar 22-69 år (damer) och 22-74 år (herrar) på vårfakturan kommande säsong.
Medlem som gjort minst fyra timmar av ideella insatser för klubben erhåller 300 kronor i presentkort som kan nyttjas i shopen eller restaurangen på Köpings Golfklubb.

Som ideella insatser räknas:

 • Styrelseuppdrag
 • Kommittéuppdrag
 • Projektuppdrag
 • Ledare i träningsgrupp eller liknande
 • Deltagande på utlysta städdagar
 • Rensning av sly, ogräs eller dylikt arbete på bana eller klubbhusområde
 • Golfvärd
 • Fadder