Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2018

Obegränsad spelrätt:

Senior från 27 år: 4.800 kr  med spelrätt    (gäller det året man fyller 27 år)
Senior 22-26 år; 2.700 kr                           (gäller det året man fyller 22 år)
Junior 12-21 år: 1.200 kr                           (gäller det året man fyller 12år)
Junior 6-11 år: 500 kr                                (gäller det året man fyller  6 år)
B-medlemskap utan spelrätt: 5.800 kr

Vardagsmedlemmar:

Senior från 27 år: 3.900 kr                       (gäller det året man fyller 27 år)
Spel vardagar före kl. 15
Övrig tid: Ordinarie greenfee

Övriga medlemskap:

Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2.100 kr inkl 4 st spel,

därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee

Passiv medlem: 400 kr

Hyra av skåp: 400 kr/år

Startpaket: Läs mera här!

Senior från 22 år: 2.900 kr
Junior   19-21 år: 1.500 kr
Junior    6-18 år:  1.000 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 15/4: 200 kr

Städavgift från 16 år: 300 kr
(faktureras om man inte deltar i städdag)

Spelrätt 9.000 kr. Kontakta kansliet för mer information.