Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2017

Obegränsad spelrätt:

Senior från 22 år: 4.800 kr
Senior 22-26 år; Studerande 2.700 kr 
Junior 12-21 år: 1.200 kr 
Junior 6-11 år: 500 kr
B-medlemskap utan spelrätt: 5.600 kr

Vardagsmedlemmar:

Senior från 22 år: 3.900 kr
Spel vardagar före kl. 15
Övrig tid: Ordinarie greenfee

Övriga medlemskap:

Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2.100 kr inkl 4 st spel,

därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee

 

Passiv medlem 400 kr

Startpaket: Läs mera här!

Senior från 22 år: 2.900 kr
Junior 19-21 år: 1.500 kr
Junior   6-18 år: 1.000 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 15/4: 200 kr

Städavgift från 16 år: 300 kr
(faktureras om man inte deltar i städdag)

Spelrätt krävs för att få spela fr o m det året man fyller 27 år. Spelrätt krävs från år 2.
Spelrätt 9.000 kr. Kontakta kansliet för mer information.