Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2019

Obegränsad spelrätt:

Senior från 27 år: 4.950 kr med spelrätt   (gäller det året man fyller 27 år)
Senior 22-26 år; 2.800 kr                           (gäller det året man fyller 22 år)
Junior 12-21 år: 1.200 kr                           (gäller det året man fyller 12 år)
Junior 6-11 år: 500 kr                                (gäller det året man fyller  6 år)
B-medlemskap utan spelrätt: 5.950 kr

Vardagsmedlemmar:

Senior från 27 år: 4.000 kr                         (gäller det året man fyller 27 år)
Spel vardagar före kl. 15
Övrig tid: Ordinarie greenfee

Övriga medlemskap:

Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2.200 kr inkl 4 st spel, därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50 kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee.

Vilande medlem: 400 kr

Hyra av skåp: 400 kr/år

Elplats moped/elvagn: 500 kr

Startpaket: Läs mera här!

Senior från 22 år: 2.900 kr
Junior   19-21 år: 1.500 kr
Junior    6-18 år:  1.000 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 15/4: 300 kr

Spelrätt: 9.000 kr.

Kontakta kansliet för mer information.

Städavgift: 300 kr

Städavgiften debiteras samtliga aktiva medlemmar 22-69 år (damer) och 22-74 år (herrar) på vårfakturan 2019.
Medlem som gjort fyra timmar ideellt arbete för klubben erhåller 2 st lunchkuponger i klubbens restaurang.
För ytterligare fyra timmar erhåller medlemmen ytterligare 2 st lunchkuponger (max 4 st totalt).

Som ideellt arbete räknas:
Styrelsearbete
Kommittéarbete
Ledare i träningsgrupp eller likande
Deltagande på utlysta städdagar
Rensning av sly, ogräs eller dylikt arbete på bana eller klubbhusområde
Golfvärd
Fadder
Övrigt arbete som godkänts av klubbens ledning.