Medlemskap

Medlemskategorier och årsavgifter för 2019

Obegränsad spelrätt:

Senior från 27 år: 4.950 kr med spelrätt   (gäller det året man fyller 27 år)
Senior 22-26 år; 2.800 kr                           (gäller det året man fyller 22 år)
Junior 12-21 år: 1.200 kr                           (gäller det året man fyller 12 år)
Junior 6-11 år: 500 kr                                (gäller det året man fyller  6 år)
B-medlemskap utan spelrätt: 5.950 kr

Medlemsförmåner gäller för ovanstående medlemskap:

NYHET 2020
Lindesbergs golfklubb
Greenfee 200 kr måndag - fredag.
(Gäller ej tävlingsgreenfee).


Arboga GK
Fullvärdiga medlemmar erbjuds spel för halv ordinarie greenfee när båda klubbarna har sommargreenerna öppna.
(Gäller ej tävlingsgreenfee)
9 håls- greenfee 150 kr alla dagar.

AVESTA GK
Fullvärdiga medlemmar har fritt spel på Avesta Gk.
Juniorer spelar fritt.
Gäller alla dagar och alla tider.

HAGGE GK
Fullvärdiga medlemmar har halv avgift på ordinarie greenfee.
Fritt spel för Juniorer.
Gäller alla dagar.

ENKÖPINGS GK
Fullvärdiga medlemmar har 100 kr rabatt på ordinarie greenfee vardagar fram till kl.16:00 och helger efter kl. 13:00

KRISTINEHAMNS GK
Fullvärdiga medlemmar har 150 kr rabatt på gällande greenfee.
Gäller alla dagar.

Vardagsmedlemmar:

Senior från 27 år: 4.000 kr                         (gäller det året man fyller 27 år)
Spel vardagar före kl. 15
Övrig tid: Ordinarie greenfee

Övriga medlemskap:

Greenfee-medlemskap utan spelrätt: 2.200 kr inkl 4 st spel, därefter 100 kr i rabatt på 18 hål, och 50 kr rabatt på 9 hål. Gäller på ordinarie greenfee.

Vilande medlem: 400 kr

Hyra av skåp: 400 kr/år

Elplats moped/elvagn: 500 kr

Startpaket: Läs mera här!

Senior från 22 år: 2.900 kr
Junior   19-21 år: 1.500 kr
Junior    6-18 år:  1.000 kr

Övrig information:

Avgifterna inkluderar årsavgift för aktiva medlemmar i Svenska Golfförbundet, Västmanlands Golfförbund,
personskadeförsäkring, tidningens Svensk Golf och Golfens IT-system.

Förseningsavgift per betalningstillfälle vid inbetalning efter 30/11 eller 15/4: 300 kr

Spelrätt: 9.000 kr.

Kontakta kansliet för mer information.

Städavgift: 300 kr

Städavgiften debiteras samtliga aktiva medlemmar 22-69 år (damer) och 22-74 år (herrar) på vårfakturan 2019.
Medlem som gjort fyra timmar ideellt arbete för klubben erhåller 2 st lunchkuponger i klubbens restaurang.
För ytterligare fyra timmar erhåller medlemmen ytterligare 2 st lunchkuponger (max 4 st totalt).

Som ideellt arbete räknas:
Styrelsearbete
Kommittéarbete
Ledare i träningsgrupp eller likande
Deltagande på utlysta städdagar
Rensning av sly, ogräs eller dylikt arbete på bana eller klubbhusområde
Golfvärd
Fadder
Övrigt arbete som godkänts av klubbens ledning.