Marknadskommittén

Arbetsbeskrivning för föreningens Marknadskommitté:

 • Reklam och marknadsföring
  - Nybörjarkurser
  - Annonser
  - Svensk golf
  - Golfguiden
  - Lokala tidningar
  - Annons hemsidan
 • Information nyhetsbrev, hemsidan & Facebook
 • Sponsorkontrakt
 • Presskontakter
 • Regelbundna kommittémöten

Ansvarig för kommittén:

Lotta Alveheim

I kommittén ingår även:

Lena With, Peter Gustafsson, Mats Ekberg, Lars Fernström Thomas Andersson och Fredrik Klinga