Skolverksamhet

Skolsatsningen i år är ett samarbete mellan Köpings Golfklubb, Västmanlands Idrottsförbund, grundskolans -och grundsärskolans idrottslärare, samt Ullvigymnasiets "Barn och Fritidsprogram" (elever i åk 2 och 3).

Skolsatsningen innebär att:

Elever i årskurs 3 får besök på sin idrottslektion av klubbens junioransvarig och vi spelar Golfäventyrets 50-bana på skolan.

Elever i årskurs 4 från respektive skola får komma på Friluftsdag till Köpings Golfklubb under vårterminen maj-jun. 

Gymnasiets elever får gå en GL1- kurs (Grundläggande ledarskapsutbildning steg 1) den 27/3 i Örebro Golfhall m.m.

Idrottslärare om Golfäventyret i skolan satsningen:

"Kursmaterialet är väldigt tydligt och inspirerande. Att projektet är anpassat i olika nivåer passar mina elever utmärkt. Att få chansen att testa på golf på olika sätt och vistas i dom miljöerna är verkligen uppskattat hos eleverna. Det är få av eleverna som hade några tidigare erfarenheter av golf vilket gjorde att eleverna har stor förväntan inför att fortsätta med golfäventyret i skolan."
 
/Jerker Permats
Lärare idrott och hälsa
Särskolan
Köpings kommun