Golfäventyret-i-skolan 2018

 Under våren 2018 inledde junioransvarig Lena With ett samarbete med idrottslärarna i kommunens grundskolor i åk 3-6, samt grundsärskolan.

Syftet är att så många barn som möjligt ska få prova på golfäventyret i skolan under roliga, pedagogiska och professionella förhållanden.

Satsningen innebär bl.a. att:

-Idrottslärarna får gå en GL1 (golfens ledarutbildning steg 1) på Köpings GK måndag den 23 april.

-Idrottslärarna får en kursbok (värde 150kr)

-Respektive skola får en "Golfäventyret- i- skolan- väska" inköpt till sig, till ett värde at ca 6500kr.

-Att idrottslärarna får besök av en utbildad golfledare till respektive skola, som stöd i att komma igång med undervisningen. 

-Att skolorna kan boka 2h friluftsdag med klubbens PRO.

 

Under våren fick ca 800 elever prova på Golfäventyret på sina idrottslektioner, vilket har varit väldigt uppskattat av så väl elever som pedagoger. 

 

 

Idrottslärare om Golfäventyret- i- skolan satsningen:

"Kursmaterialet är väldigt tydligt och inspirerande. Att projektet är anpassat i olika nivåer passar mina elever utmärkt. Att få chansen att testa på golf på olika sätt och vistas i dom miljöerna är verkligen uppskattat hos eleverna. Det är få av eleverna som hade några tidigare erfarenheter av golf vilket gjorde att eleverna har stor förväntan inför att fortsätta med golfäventyret i skolan."
 
/Jerker Permats
Lärare idrott och hälsa
Särskolan
Köpings kommun